NL | EN

TUINBERGING / ANTWERPEN (BE)

In België is de medewerking van een architect vereist bij de aanvraag van uw bouwvergunning. In sommige gevallen volstaat het om een melding te doen van hetgeen dat gebouwd gaat worden. Bij het doen van een melding is niet per sé de medewerking van een architect vereist. Wanneer u een tuinberging of een schuur wilt plaatsen en toch een goed beeld zou willen hebben van hoe een dergelijk volume zich verhoudt tot het bestaande kan u terecht bij ons. De impressies tonen een tuinberging die zich handig tussen de bestaande perceelsgrenzen manoeuvreert. Aan de kant van het woonhuis toont het licht ogende volume zich evenwijdig aan bestaande gevelvlakken.
Dit is een project uit de orderportefeuille van Groep Archo Architecten: www.archo.be