NL | EN

Visie

Architectuur bevindt zich overal om ons heen. De mens is continu omringd door haar omgeving, of dat nu bebouwde of onbebouwde omgeving is. Deze omgeving is bepalend voor een mens en zijn gemoedstoestand. In feite is het zelfs zo, dat elk gevoel en elke herinnering van een mens gepaard gaat met haar locatie en ruimtelijke omgeving van dat moment. Het gevoel dat je krijgt wanneer je een drukke markt bezoekt, of wanneer je een kerk in stapt hangt nauw samen met haar ruimtelijke omgeving. De architectuur, schept de condities voor de gemoedstoestand van een mens. RADAR is zich bewust van haar taak als ontwerper van deze ruimten en ziet het als haar verplichting om een architectuur te creëren waarbij de beleving van haar gebruikers ten allen tijde op de eerste plaats komt.